Retailservices & IMACD

Binnen de afdeling Retail Services & IMACD realiseren we gecertificeerde data-infrastructuur (CAT-netwerken) en ontzorgt NTL haar klanten door het in service en onderhoud nemen van Retail apparatuur, zoals bijvoorbeeld de Point of Sales (POS), bestelzuilen, handscanners, hand-pinterminals, toegangspoorten en weegschalen. Wij bieden onze service aan via grote leveranciers als Diebold-Nixdorff, NCR, Fujitsu en bijvoorbeeld PostNL en kennen alle configuraties van deze systemen. Hierdoor zijn we in staat om mee te denken met onze opdrachtgevers en hun klanten in het bieden van totaaloplossingen.

Retail services

We leveren beschikbaarheid van Retail apparatuur met landelijke dekking door de inzet van onze eigen fieldservice engineers. Tevens beschikken we over een eigen logistiek in- en outboundsysteem, waardoor we onze fieldservice-engineers optimaal kunnen uitrusten bij het ontzorgen van onze klanten binnen de Retail. Daarnaast hebben we een eigen repair- en planningsafdeling, waardoor we eenvoudig de kwaliteit kunnen bewaken die klanten van ons verlangen. De klanten waar wij deze service aanbieden zijn onder andere: AH, Aldi, C&A, Decathlon, Jan Linders, IKEA, Lidl, Makro, McDonalds en PostNL.

Projecten (IMACD)

Daarnaast beschikt NTL over een eigen projectenafdeling, waarmee we het gehele proces van Install, Move, Add, Change & Disposal (IMACD) voor onze klanten managen. NTL zorgt voor het installeren van hardware, het verhuizen, uitbreiden, aanpassen en/of afvoeren. Precies zoals de klant dit wenst. Bij de uitvoering van deze projecten maken we gebruik van ons flexibele team van professionals. Om dit proces probleemloos te laten verlopen ‘stagen’ we alles op onze centrale locatie in Leusden. Dit houdt in dat voordat het op locatie bij de klant geïnstalleerd en geïmplementeerd wordt, de juiste software op de apparatuur staat en alles functioneel is. We weten vooraf dus zeker dat het naar behoren functioneert.

Ondersteuningsmiddelen van het Retail services en IMACD-proces

Om het proces van aanleg, services en IMACD te ondersteunen beschikken we over een eigen Computerized Maintenance Management Systems (CMMS), plannings- en logistiekmanagementsysteem. Daarnaast bieden we logistieke dienstverlening aan. Dat wil zeggen, we beschikken over meer dan 1.200 m² opslagruimte verdeeld over twee locaties in Leusden, om onze dienstverlening te verzorgen, maar ook klanten van opslagruimte te voorzien.

  • Flexibiliteit en snelheid door eigen projecten- en planafdeling
  • Geoptimaliseerde processen door eigen CMMS, plannings- en logistiekmanagementsysteem
  • Kwalitatief hoogwaardige oplossingen en services door een eigen team van professionals
  • Nakomen van onze belofte

Beheer, training & personeelsservices

De service op detacheringsgebied valt uiteen in viertal deelgebieden: Retail, Projectmanagement, Roll-out management, interim-management en inspecteurs voor gebouw gebonden installaties (NEN-2767 en BOEI).

Retailgebied

Wij kunnen op flexibele basis Retail-specialisten leveren aan grote, middelgrote en kleine bedrijven in de Retailmarkt. Deze specialisten kennen de Retailmarkt en verschillende dienstverleningsproces in deze branche. NTL wordt regelmatig gevraagd om dergelijke expertise te leveren en we zijn in staat om hierin uitstekende kwaliteit te leveren. Hierbij valt te denken aan extra benodigde capaciteit, vanwege een software omzetting. Ook bieden we de helpende hand bij het uitvoeren van een update op hardware gebeid. Wij bieden oplossingen door snel te kunnen opschalen met de juiste mensen en met de kwaliteiten waar NTL voor staat.

Projectmanagement

NTL levert projectmanagement op het gebied van het aanleggen en opleveren van gecertificeerde data-infrastructuur (CAT-netwerken) en projectmanagement aangaande IMACD-activiteiten. We nemen de planwerkzaamheden over, stemmen af met de klant en coördineren het werk. Het kan hier gaan over kleine en grote projecten. Wij komen tegemoet aan de wensen van de klant.

Roll-out management

Roll-out management heeft betrekking op personeel dat de benodigde hardware installeert en functioneel oplevert bij de klant. De roll-out manager coördineert de uit te voeren werkzaamheden. Ook voert hij testen uit op de functionaliteit en staat garant voor een juiste documentatie, zodat opgeleverd kan worden aan de klant.

Interim-management

NTL heeft ruime ervaring op het gebied van maintenance- en servicemanagement in de Retail en bancaire branche. Wij bieden interim-management aan om maintenance- en servicemanagementprocessen te optimaliseren. Hetgeen betekent dat de operationele kosten afnemen en het bedrijfsresultaat toeneemt.

Gebouw gebonden installatie inspecteurs

NTL heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van onderhoudsmanagement in de industriële omgeving, natte infrastructuur (sluizen, stuwen, en pompgemalen) en binnen de installatie branche. Deze ervaring heeft zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld, omdat we er zelf werkzaam zijn geweest en omdat we meer dan een decennium vakdocent zijn voor opleidingsinstituten als Avans Hogeschool, Avans+ hogeschool, SOBA-security en veel In Company leergangen hebben verzorgd bij grote dienstverleners in de installatie branche zoals: ENGIE, Unica, Kuijpers en Van Dorp. Wij bieden consultancy aan en kunnen voor onze klanten gebouw gebonden installaties inspecteren conform de NEN 2767 en BOEI.

Terug naar boven